top of page

Historie

Løkken Sportsdykkerklub blev stiftet den 1. september 1976 af 6–7 dykkerinteresserede personer. Klubben fik en svømmetime i Løkken Hallen, hvor medlemmerne i løbet af vinteren med instruktører udefra udlærte sig til sportsdykkere.

 

De første par år havde man ikke meget materiel, og man mødtes i Løkken Hallens cafeteria. Kompressoren som blev anskaffet stod i hallens kælder. Efter et par år var disse kår dog for trange, da der var kommet flere medlemmer til. Bestyrelsen begyndte derfor at se sig om efter nogle lokaler. Og i 1979 fik vi lov til at indrette os i tagetagen af det gamle redningshus, som ikke længere blev anvendt. Medlemmerne gik i gang med at indrette lokalerne til 'klubhus', med mødelokale og kompressorrum.

 

Efter et par år blev der investeret i en jolle med motor og navigationsudstyr. Nu kunne man rigtigt komme ud at udforske området omkring Løkken, til de lidt længere ture blev der lejet en kutter. Klubben voksede sig gradvist større og der blev et større ønske om at man fik sin egen kutter, bestyrelsen fik mandat til at købe en passende større kutter, dog på betingelse af at jollen skulle sælges, nu var det de længere ture der trak, og en del af klubbens medlemmer havde egen jolle til de kystnære ture. I 1990 fandt man så den rette båd AMIGO en ombygget fiskekutter på 16 BRT, og 36 fod. Kutteren fik hjemhavn i Hirtshals, hvor den fik plads i jollehavnen ved vestkajen.

 

Med det gode materiel og den større interesse for dykning, steg klubbens medlemstal støt og i 1995 begyndte bestyrelsen at se sig om efter et større klubhus. Det lykkedes først i 1997, hvor vi vederlagsfrit kunne overtage en gammel ensretterbygning fra det lokale elværk. Klubben sagde ja tak og begynde at finde penge til projektet der løb op i 250.000 kr. Med støtte fra Lokale og anlægsfonden og Løkken Vrå kommune lykkedes det at finde midlerne til materialer. Medlemmerne arbejdede flittigt flere gange om ugen og den 4. juli 1998 kunne vi indvi et dejligt klubhus. Samtidig blev der også investeret i en 18 fods jolle med navigationsudstyr, som bruges til undervisningsdyk og kystnære ture.

bottom of page