top of page

Anthon

Anthon strandede d. 2. januar 1895 kl 20.15. Der var 7 mand om bord på skibet som redningsbåden havde hentet i land kl 22. Mandskabet forklarede at kaptajnen og nogle af mandskabet var gået i en af skibets både, men den var kæntret tæt ved skibet. Redningsbåden stak atter til søs for at finde den kæntrede båd, men det viste sig umuligt. Kaptajnen var svømmet i land og fire andre druknet. To andre af mandskabet kom i land i en af skibets andre både. Skibet stod på Rubjerg strand på en stenravle 250 favne fra land. S/S Anthon sejlede fra Hamburg til Stettin med stykgods, besætning 14 mand.

Vraget ligger på 3-7 meter og er derfor et oplagt begynder vrag. Men med den lave dybde kommer også massere lys og dermed flot begroning og massere liv af krabber, fisk og andre havdyr. Dermed er der også gode fotomuligheder på vraget.

bottom of page